Disclaimer / privacy statement

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de gegevens op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Outdoor Kids is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van gegevens op haar website of aan haar website gekoppelde website(s). Outdoor Kids sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie middels haar website. Aan de inhoud van deze website en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Outdoor Kids staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van de inhoud van haar website. Outdoor Kids garandeert uitdrukkelijk niet dat de volledigheid van deze communicatie is gehandhaafd noch dat de communicatie vrij is van virussen, intercepties of tussenkomst.

PRIVACY BELEID

Outdoor Kids respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Outdoor Kids houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Outdoor Kids verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Wanneer u als bezoeker van haar website informatie aanvraagt over Outdoor Kidsactiviteiten, geschiedt dit in de meeste gevallen d.m.v. het verzenden van een e-mail of middels een invulformulier. Onvolledig ingevulde formulieren worden door ons geaccepteerd, zodat u zelf de keuze kunt maken welke gegevens u wel of niet aan ons wilt verstrekken.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

De informatie die Outdoor Kids d.m.v. een invulformulier verzamelt, wordt gebruikt om in contact met u te treden. Outdoor Kids zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. Outdoor Kids is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar of via deze website stuurt te controleren.

BEZOEKERSGEGEVENS

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is niet te herleiden tot de individuele bezoeker d.w.z. dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

GEBRUIK VAN COOKIES

De mogelijkheid bestaat zodoende dat op onderdelen van deze website cookies worden gebruikt om gegevens van de gebruiker vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om gegevens vast te leggen die bij een herhaal bezoek van belang kunnen zijn. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van onze website. Zie voor het accepteren van cookies de handleiding van uw browser.

WIJZIGINGEN

Outdoor Kids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op.